Dėl ugdymo proceso sustabdymo

Dėmesio!
 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:
1. Nuo kovo 4 d. draudžiama organizuoti mokykloje masinius renginius (t.y. visus konkursus, koncertus ir kt. renginius).
2. Rekomenduojama fiziniams asmenims susilaikyti nuo nebūtinų švenčių, masinių susirinkimų, renginių ir kelionių.
Galioja iki atskiro įsakymo išleidimo.