Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

 

Mokinių priėmimas į Vilniaus r. muzikos ir meno mokyklas 2022–2023 mokslo metams bus organizuojamas nuo 2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (mokyklų nustatyta tvarka). Prašymai dėl mokinių priėmimo bus priimami nuo 2023 m. gegužės 25 d. el. paštu ir švietimo įstaigose.

Mokinių priėmimo į meno mokyklą tvarkos aprašas (PRAŠYMAI 4, 5 puslp.)

Mokinių priėmimo i mokyklą komisija kasmet sudaroma mokyklos direktoriaus, vadovaujantis mokinių priėmimo taisyklėmis.