Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS TAISYKLĖS

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 VAIKŲ PRIVATUMO APSAUGA INTERNETE

 
Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos Duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja, koncertmeisterė Diana Encienė.
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu. 
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos duomenų apsaugos pareigūną –mokytoją, koncertmeisterę, Dianą Encienę, tel. (8 5)2604976, el.p. ence.dia@gmail.com, Šiltnamių g.15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.