Asmens duomenų apsauga

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRIVATUMO POLITIKA

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos Duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja, koncertmeisterė Diana Encienė.
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu. 
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos duomenų apsaugos pareigūną –mokytoją, koncertmeisterę, Dianą Encienę, tel.+37061048070, el.p. duomenu.apsauga@pagiriumm.vilniausr.lm.lt , Šiltnamių g.15, Pagirių k., Vilniaus r. sav.