Pedagogai

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Kvalifikacija
Dėstomas dalykas
1
Rita Auksoriūtė
Mokytoja ekspertė
Akordeonas
2
Pavel Bota
Mokytojas
Dailė
3
Marija Botiova
Vyr. koncertmeisterė
Fortepijonas 
4
Nijolė Čičinskienė
Mokytoja metodininkė
Dainavimas
5
Diana Encienė
Koncertmeisterė metodininkė, mokytoja
Fortepijonas
6
Eufemija Gustaitė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
7
Vladimir Jurjev
Mokytojas metodininkas
Trimitas
8
Elžbieta Kristina Karalkevič
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
9
Ričardas Katkevičius
Vyr. mokytojas
Trimitas
10
Linas Klebauskas
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
11
Danutė Lazauskienė
Vyr. mokytoja
Akordeonas
12
Kšištof Markevič
 Mokytojas, koncertmeisteris
Fortepijonas
13
Rasa Mockūnienė
Mokytoja metodininkė
Kanklės
14
Birutė Navickienė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
15
Elzbieta Oleškevič-Ščiglo
Mokytoja
Ankstyvasis meninis ugdymas
16
Janina Pamarnackienė
Vyr. mokytoja
Solfedžio, choras
17
Arūnas Pikšrys
Vyr. mokytojas
Choras
18
Valdas Stanaitis
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
19
Alina Striūnė
Vyr. koncertmeisterė, mokytoja
Fortepijonas
20
Jekaterina Dementjeva
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
21
Milda Tamošaitienė
Vyr. mokytoja
Muzikos istorija, solfedžio
22
Birutė Tubinytė-Merlo
Mokytoja
Fortepijonas
23
Alvytė Turčinskaitė
Vyr. mokytoja
Smuikas
24
Jurgita Umaraitė
Vyr. koncertmeisterė
Fortepijonas
25
Judita Angelė Ušinskaitė
Mokytoja metodininkė
Dainavimas
26
Svetlana Jalunina
Mokytoja
Solfedžio
27
Jevgenij Vorona
Vyr. mokytojas
Pučiamieji instrumentai
28
Danguolė Neris Životkevičienė
Mokytoja metodininkė
Violončelė

Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą.