Pedagogai

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Kvalifikacija
Dėstomas dalykas
1
Rita Auksoriūtė
Mokytoja ekspertė
Akordeonas
2
Pavel Bota
Vyr. mokytojas
Dailė
3
Girmantė Bubelytė
Mokytoja
Akordeonas
4 Nijolė Čičinskienė Mokytoja metodininkė
Dainavimas
5
Jekaterina Dementjeva
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
6
Diana Encienė
Koncertmeisterė metodininkė, mokytoja
Fortepijonas
7
Eufemija Gustaitė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
8
Klaudija Indriliūnaitė
Mokytoja
Gitara
9
Svetlana Jalunina
Mokytoja
Solfedžio
10
Renata Utovka
Mokytoja
Dailė
11
Elžbieta Kristina Karalkevič
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
12
Ričardas Katkevičius
Vyr. mokytojas
Trimitas
13
Linas Klebauskas
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
14
Kšištof Markevič
Vyr. mokytojas,
vyr. koncertmeisteris
Fortepijonas
15
Rasa Mockūnienė
Mokytoja metodininkė
Kanklės
16
Birutė Navickienė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
17
Elzbieta Oleškevič-Ščiglo
Mokytoja
Populiarioji muzika, dainavimas
18
Janina Pamarnackienė
Vyr. mokytoja
Solfedis, choras
19
Arūnas Pikšrys
Mokytojas metodininkas
Choras, dainavimas, muzikos teorija
20
Vilija Pranskienė
Mokytoja
Smuikas
21
Valdas Stanaitis
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
22
Alina Striūnė
Vyr. koncertmeisterė, mokytoja
Fortepijonas
23
Milda Tamošaitienė
Vyr. mokytoja
Muzikos istorija, solfedis
24
Jurgita Umaraitė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas
25
Judita Angelė Ušinskaitė
Mokytoja metodininkė
Dainavimas
26
Ernesta Vauraitė
Mokytoja
Fleita
27
Jevgenij Vorona
Vyr. mokytojas
Pučiamieji instrumentai
28
Danguolė Neris Životkevičienė
Mokytoja metodininkė
Violončelė
29
Dalia Eidukienė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas

Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą.

     Mokytojų taryba yra nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami steigėjui, mokyklos direktoriui. Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja mokytojų tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.