Pedagogai

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Kvalifikacija
Dėstomas dalykas
1
Rita Auksoriūtė
Mokytoja ekspertė
Akordeonas
2
Pavel Bota
Mokytojas
Dailė
3 Nijolė Čičinskienė Mokytoja metodininkė
Dainavimas
4
Diana Encienė
Koncertmeisterė metodininkė, mokytoja
Fortepijonas
5
Eufemija Gustaitė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
6
Vladimir Jurjev
Mokytojas metodininkas
Trimitas
7
Elžbieta Kristina Karalkevič
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
8
Ričardas Katkevičius
Vyr. mokytojas
Trimitas
9
Linas Klebauskas
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
10
Danutė Lazauskienė
Vyr. mokytoja
Akordeonas
11
Kšištof Markevič
 Mokytojas, koncertmeisteris
Fortepijonas
12
Rasa Mockūnienė
Mokytoja metodininkė
Kanklės
13
Birutė Navickienė
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
14
Elzbieta Oleškevič-Ščiglo
Mokytoja
Ankstyvasis meninis ugdymas
15
Janina Pamarnackienė
Vyr. mokytoja
Solfedžio, choras
16
Arūnas Pikšrys
Vyr. mokytojas
Choras
17
Valdas Stanaitis
Mokytojas metodininkas
Pučiamieji instrumentai
18
Alina Striūnė
Vyr. koncertmeisterė, mokytoja
Fortepijonas
19
Jekaterina Dementjeva
Vyr. mokytoja
Fortepijonas
20
Milda Tamošaitienė
Vyr. mokytoja
Muzikos istorija, solfedžio
21
Alvytė Turčinskaitė
Vyr. mokytoja
Smuikas
22
Jurgita Umaraitė
Vyr. koncertmeisterė
Fortepijonas
23
Judita Angelė Ušinskaitė
Mokytoja metodininkė
Dainavimas
24
Svetlana Jalunina
Mokytoja
Solfedžio
25
Jevgenij Vorona
Vyr. mokytojas
Pučiamieji instrumentai
26
Danguolė Neris Životkevičienė
Mokytoja metodininkė
Violončelė

Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą.