Styginių instrumentų ir akordeono metodinė grupė

Styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės mokytojos:

Rasa Mockūnienė – mokytoja metodininkė;
Rita Auksoriūtė – mokytoja ekspertė;
Danguolė Neris Životkevičienė – mokytoja metodininkė;
Vladimir Jurjev – mokytojas metodininkas;
Vilija Pranskienė – mokytoja;
Klaudija Indriliūnaitė – mokytoja;
Girmantė Bubelytė – mokytoja.