Styginių instrumentų ir akordeono metodinė grupė

Styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės mokytojos:

Alvytė Turčinskaitė – vyresnioji mokytoja;
Rasa Mockūnienė – mokytoja metodininkė;
Danutė Lazauskienė – vyresnioji mokytoja;
Rita Auksoriūtė – mokytoja ekspertė;
Danguolė Neris Životkevičienė – mokytoja metodininkė.