Solinio dainavimo ir choro metodinė grupė

Solinio dainavimo ir choro metodinės grupės mokytojai:

Nijolė Čičinskienė – mokytoja metodininkė;
Judita Angelė Ušinskaitė – mokytoja metodininkė;
Janina Pamarnackienė – vyresnioji mokytoja;
Arūnas Pikšrys – vyresnysis mokytojas;
Elzbieta Oleškevič-Ščiglo – mokytoja.