Solinio dainavimo ir choro metodinė grupė

Solinio dainavimo ir choro metodinės grupės mokytojos:

Nijolė Čičinskienė – mokytoja metodininkė;
Judita Angelė Ušinskaitė – mokytoja metodininkė;
Janina Pamarnackienė – vyresnioji mokytoja;
Arūnas Pikšrys – vyresnysis mokytojas.