Veikla

Veiklos sritys.

Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 853200 – Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
ESA 2010 sektorius: 1313 – Valdžios sektorius – Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus).