MALONIAI KVIEČIAME!
KKA Pagiriu plakatas v02

„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“
2017m. balandžio (18-23) 23-30d.

 

  2017m. balandžio 23d. Vilniaus raj. Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje vyko V-ojo tarptautinio sakralinės muzikos  
„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“
festivalio atidarymo renginys. Bažnyčioje per Šv. Mišias giedojo ir tarp jų koncertavo Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai, Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vadovė Teresa Koltan) ir Pagirių bendruomenės mišrus choras „Pagirių dainoriai“ (vadovė Janina Pamarnackienė). 

 

 

  2017m. balandžio 8d. mūsų mokyklos VII kl. moksleivis saksofonininkas Šarūnas Šibirkštis garbingai atstovavo mūsų mokyklą tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų konkurse „VENTUS MUSICALE“. Konkursas vyko Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.
Mokytojas Linas Klebauskas, koncertmeisterė Diana Encienė.

 

 

  2017m. kovo 30d. Grigiškių meno mokykla dūzgė kaip bičių avilys. Čia vyko tradicinis respublikinis tarpdalykinis muzikos ir dailės festivalis, kuris vadinosi „Muzika- vaizduojamasisi garsų pasaulis“. Šių metų vaizdavimo tema buvo vanduo. Taigi, dalyviai pamatė daug gražių paveikslų  vandens tema, kuriuos nupiešė festivalio dalyviai ir dailės skyriaus mokiniai. Festivalyje dalyvavo 72 dalyviai: solistai, ansambliai, Diksilendas. Visus juos jungė viena muzikinė tema – vanduo: „Lietutis“, „Kaskados“, „Serenada jūrai“, „Jūrų ežys“, „Undinėlė“ ir t.t.
  Mūsų mokyklą atstovavo trys mokiniai: Meda Blaškytė (atliko W. Gillock „Pliuškenimasis upelyje“, Simas Babelis (J. Korenevskaja „Lietutis“) ir Rūta Matulevičiūtė (H. Okumura „Lietutis“). Mokinius ruošė mokytojos Eufemija Gustaitė ir Birutė Tubinytė- Merlo. Mokiniai jaudinosi, bet pasirodė puikiai.
  Visą renginį labai nuotaikingai ir su jumoru vedė (kaip visada) Giedrius Lingė, šiuo metu laikinai einantis direktoriaus pareigas. Festivalio pabaigoje visi vaišinosi neįtikėtino dydžio tortu.
  Birutė Tubinytė- Merlo 

 

 

  2017m. balandžio 8d. Pagirių muzikos  mokyklos kanklių dalyko moksleivės (Sima Kuskytė IIkl., Viktorija Pogolskytė VI kl., Katažyna Naglovskytė VII kl.) dalyvavo Švenčionėlių meno mokykloje vykusiame V-jame respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkure- festivalyje “Stygų šėlsmas”. Šiame konkurse vienas už kitą šauniau muzikavo moksleiviai grojantys smuikais, violončelėmis, gitaromis ir kanklėmis.  Puikiai groti sekėsi ir mūsų mokyklos kanklininkėms. Laureato diplomus gavo Sima Kuskytė ir Katažyna Naglovskytė, o Viktorija Pogolskytė – padėkos raštą. Moksleives konkursui ruošė mokytoja Rasa Mockūnienė, koncertmeisterė Alina Striūnė. 

 

 

Pagirių muzikos mokyklos bendruomenę suvienijo Teatro dienos minėjimas
 
  Š. m. balandžio 5 d. Pagirių muzikos mokykloje vyko Tarptautinės teatro dienos bei Pasaulinės juoko dienos minėjimas. Įstaigos mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir administracija suvienijo bendras jėgas, idėjas ir kūrybiškumą Pagirių bendruomenei pristatę improvizacinį-muzikinį spektaklį „Raudonojo gaidžio plevėsavimai“.
  Aktoriai atlikdami gaidžių, kirmeliukų, varlių, bičių, povų, antyčių, šuniukų, žuvėdrų, lapių, skirtingų šalių gyventojų ir kt. vaidmenis grojo įvairiausiais instrumentais, dainavo, šoko ir juokavo. Jie pralinksmino ir nustebino žiūrovus savo išradingumu, balsingumu, ryžtingumu, dinamiškumu bei aktoriniais sugebėjimais.
  Spektaklio režisierė, Pagirių muzikos mokyklos dainavimo mokytoja metodininkė Judita Angelė Ušinskaitė džiaugėsi, jog toks vaidinimas jau antrus metus iš eilės sujungia bendrai muzikinei-kūrybinei veiklai Mokyklos mokinius, absolventus, tėvus ir pedagogus bei išreiškė viltį panašius pasirodymus ateityje rengti didesniam žiūrovų skaičiui erdvesnėse salėse. 

 

 

  2017 m. balandžio 1 d. Pagirių muzikos mokyklos solinio dainavimo klasės mokiniai: Ugnė Stokaitė, Adomas Kristupas Venskaitis, Agnietė Vyskupaitytė (mokytoja Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič), Marija Miliauskaitė (mokytoja Judita Ušinskaitė, koncertmeisterė Diana Encienė) dalyvavo Vaikų dainos konkurse „Šilagėlė“, kuris vyko Vilniaus rotušėje. Konkurso vertinimo komisijoje: konkurso iniciatorė, dainininkė, vokalo pedagogė, Gintarė Skėrytė, chorvedys, dainininkas, doc. Dainius Puišys, legendinis operos dainininkas, prof. Virgilijus Noreika.

Sveikiname Agnietę Vyskupaitytę šiame konkurse pelniusią komisijos simpatijų prizą. 

 

 

  2017 m. balandžio 1 d. Pagirių muzikos mokyklos vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“ (vadovė Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič) tarp kitų 20 vokalinių ansamblių iš visos Lietuvos
dalyvavo vokalinių ansamblių festivalyje „Pavasario atspindžiai“, kurį jau ketvirtą kartą organizavo Nemenčinės muzikos mokykla Nemenčinės DKC salėje. 

 

 

  2017 m. kovo 28 d.  Pagirių muzikos mokykloje vyko METODINĖ DIENA Vilniaus r. kanklių, liaudies instrumentų ir muzikos mokytojams. Metodinį pranešimą „Pirmieji žingsniai pradiniame kankliavimo etape“ skaitė Pagirių muzikos mokyklos vyresnioji kanklių dalyko mokytoja Rasa Mockūnienė. Savo patirtimi, žiniomis ir nuveiktais darbai pedagogė pasidalino atviros pamokos “Mišraus kankliavimo įgūdžių įtvirtinimas” tema metu. Metodinę dieną vainikavo mokytojos R. Mockūnienės mokinių koncertas „Kanklės mano rankose“ (koncertmeisterė Alina Striūnė), kuriame suskambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai. 

 

 

            Teatralizuotas koncertas Teatro sąjungoj

  Kovo 27d. visas pasaulis mini tarptautinę Teatro dieną. Ta proga kovo 25d. gausus būrys Pagirių muzikos mokyklos mokinių koncertavo Vilniaus Teatro sąjungos salėje. Gausiai susirinkę teatralai nepaprastai nuoširdžiai gausiais plojimais palaikė jaunuosius muzikantus, atlikusius nuotaikingą teatralizuotą koncertinę programą. Scenoje pasirodė dainininkai, smuikininkai, kanklininkės, saksofonistai. Koncerto sumanytoja ir  režisierė – mokytoja metodininkė Judita Ušinskaitė. Programoje dalyvavo jos ir mokytojų Rasos Mockūnienės, Alvytės Turčinskaitės, Lino Klebausko paruošti mokiniai. Koncertmeisterės – Diana Encienė ir Alina Striūnė.

 

 

Seminaras “SAKRALINĖS MUZIKOS AKTUALIJOS ŠIUOLAIKINĖJE ERDVĖJE“
 
  Šeštadienį, 2017 m. kovo 25 d., Vilniaus r. savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko paruošiamasis būsimo V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio “Kristus karaliauja! Aleliuja!” (vyksiančio 2017 m. balandžio 18-30 dienomis) kvalifikacijos kėlimo seminaras kolektyvų vadovams ir dainavimo bei muzikos mokytojams “Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje”. 
  Seminaro lektorius, Schola Gregoriana Vilnensis vadovas Dainius Juozėnas, gyvais, konkrečiais pavyzdžiais ekrane ir savo subtiliu giedojimu, privertė visus suklusti perteikdamas klausytojams visą esmę Grigališkojo choralo – Dievo Žodžio giedojimą ir klausimą. 
  Lektorė Adrija Čepaitė Palšauskienė, LMTA docent ir aktorė, pravedė originalią, judrią ir labai naudingą meistriškumo pamoką mišraus choro “Langas” choristams ir visiems seminaro dalyviams. Festivalio meno vadovė Nijolė Čičinskienė šiltai ir dalykiškai pristatė V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio “Kristus karaliauja! Aleliuja!” programą, aptarė  su kolektyvų vadovais, solistais būsimus renginius, derino koncertų repeticijų laiką.
  Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios choras “Langas” atliko privalomą festivalio repertuarą. Choro ir Bernardinų giedojimo mokyklos vadovė ir festivalio konsultantė Rita Kraucevičiūtė patarė susirinkusiems, kokios giesmės turėtų skambėti bažnyčioje Velykų laikotarpiu. Festivalio koordinatorė, Pagirių muzikos mokyklos direktorė Aleksandra Žuk-Butkuvienė supažindino susirinkusius su festivalio rėmėjais, sklaida, palietė svarbiausius organizacinius klausimus. 
  Nemenčinės DKC kultūrinių renginių organizatorė Renata Reichinbach kalbėjo apie transportą ir maitinimą ir viso seminaro metu rūpinosi, kad pertraukėlių metu dalyviai  jaukiai pabendrautų prie arbatos, kavos puodelio.
Festivalio meno vadovė nuoširdžiausiai dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei, pagrindinei Festivalio organizatorei, už suteiktą galimybę surengti šį seminarą Didžiojoje savivaldybės salėje, kurioje buvo paskelbtas Kristaus karaliaus intronizacijos aktas. Šis aktas ir buvo idėjos organizuoti sakralinės muzikos festivalį ištakos, kaip ir Vilniaus krašto tikinčiųjų atsakas – šio prasmingo sprendimo palaikymas

 

 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
2017 kovo 23 d.   Pagirių muzikos mokykloje vyko solfedžio ir muzikos istorijos viktorina „VIENIJANTI MUZIKOS KALBA“, kurios tikslas buvo skatinti mokinius plačiau domėtis muzika, skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, ugdyti ir puoselėti menišką asmenybę. Viktoriną organizavo solfedžio mokytoja J.Šmulkštienė ir muzikos istorijos mokytoja M.Tamošaitienė. Pradinį žodį tarė mokyklos Direktorė.
  Viktorinoje  buvo suskirstytos trys komandos po keturis dalyvius. Kiekviena komanda pasivadino muzikiniais pavadinimais: ,,Sinkopė‘‘, ,,Mažieji Bachai‘‘ ir „Muzikuojantys altai‘‘
  Komandos gavo įvairias muzikines užduotis, kurias reikėjo atlikti greitai ir kokybiškai. Užduotys buvo įdomios ir išradingos.
 Solfedžio mokytoja J. Šmulkštienė ir muzikos istorijos mokytoja M.Tamošaitienė užduotims panaudojo įvairius muzikinius žaidimus, įvairius muzikos garso įrašus. Visi viktorinos dalyviai susidomėję, aktyviai ir išradingai atliko šias užduotis. Iš dalyvių pusės nemažai buvo patirta  teigiamų emocijų. Labai džiaugiamės, kad susirinko nemažai ir žiūrovų-stebėtojų.
 Viktorinos pabaigoje buvo pateikta ritminė užduotis pagal M. Jacksono kūrinį.
 Renginys buvo šaunus. Dėkojame mokytojoms, Direktorei ir mokiniams.