Dėmesio!

Atvirų durų dienos Vilniaus raj. Pagirių muzikos mokykloje
2017m. gegužės 29-31d. nuo 14 00val. iki 18.00val.
Kviečiame susipažinti su mokykla, muzikos instrumentais, konsultuotis su mokytojais.

Dėmesio!

Vilniaus raj. Pagirių muzikos mokykla kviečia mokytis muzikos ir dailės menų.

Skaitykite toliau

Muzika gali gerbti žmogaus žodį arba suteikti melodiją Dievo žodžiui…
 
„Muzika gali gerbti žmogaus žodį arba suteikti melodiją Dievo žodžiui, gali skambėti be žodžių, būti širdies balsu, sužadinti mumyse grožio idealą, palaikyti tobulą, žmonių troškimais nesutrigdytą harmoniją bei svajonę apie visuotinę bendrystę“. Šv. popiežius Jonas Paulius II. (Iš sveikinimo festivalio dalyviams ir organizatoriams, festivalio globėjos Vilniaus r. savivaldybės merės Marijos Rekst).

Skaitykite toliau

2017 05 13d. Vilniaus VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro koncertų salėje vyko  III-sis  respublikinis kanklių muzikos festivalis „SODAMS ŽYDINT“.  Tarp dalyvių iš Pasvalio, Ramygalos, Vilniaus mokyklų bei kultūros centrų  koncertavo ir mūsų mokyklos moksleivės: Katažyna Naglovskytė, Viktorija Pogolskytė, Eva Valentinovičiūtė (mokytoja Rasa Mockūnienė, koncertmeisterė Alina Striūnė). Džiugu, kad kartu muzikavo ir mūsų mokyklos ablsolventės Ramunė Aukštuolytė (mokytoja Rasa Mockūnienė) ir Odeta Pocevičiūtė (mokytoja Judita Ušinskaitė). O šį festivalį atidarė šeimyninis skudutininkų ansamblis iš Pagirių. Čia, kartu su šauniomis mamomis (Laima Gric, Beata Žvirblis), skudučiavo Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai: Nija Gric, Emilis Gric, Evelina Žvirblytė ir jų mokytoja Rasa Mockūnienė. Po įvairių ir įdomių pasirodymų renginio dalyviai buvo apdovanoti PADĖKOMIS  ir dovanėlėmis. 

 

 

2017 05 08-10d. Pagirių muzikos mokykla surengė koncertų ciklą „PAVASARIO DO, RE, MI“. Jo metu jaunieji muzikantai koncertavo Pagirių vaikų darželyje „Pelėdžiukas“, Vaidotų pradinio ugdymo mokykloje ir Pagirių muzikos mokyklos salėje. Čia sukvietė savo draugus – pradinukus iš Pagirių gimnazijos.
Akimirkos iš koncertų: Pagirių vaikų darželyje „Pelėdžiukas“, 
Vaidotų pradinio ugdymo mokykloje, 
koncertas Pagirių gimnazijos pradinių klasių moksleiviams. 

 

 

 Koncertas „PARSKRIDO PAUKŠČIAI“
2017m. gegužės 5 d. 
Kai auga vaikas, tai jo tėvams rūpi, koks jis išaugs. Mokytojai moko vaiką mokytis, jam pačiam galvojant, gilinantis, kuriant. Vaikas mokosi ir tobulėja. Toks visų mokytojų ir tėvelių gražus rūpestis, kad vaikas mokydamasis vis tobulėtų ir augtų.
Turbūt, dėl tokio rūpesčio jau kelintą kartą pavasarį į Pagirių muzikos mokyklą susirenka gražus jaunų žmonių būrys. Tai šios mokyklos absolventai:  pianistai, smuikininkai, kanklininkai, pučiamųjų instrumentų ir dainavimo dalykų mokiniai. Parskrenda į savo vaikystės Alma Mater kaip paukščiai ir surengia prasmingą koncertą „Parskrido paukščiai“. Vieni iš jų dar tęsia  mokslus aukštesnėse ir aukštosiose muzikos mokyklose. Šį kartą koncertavo: Monika Kučinska, Maiklas Jurgo, Saulė Matonytė, Joana Žukovska. Kiti baigę muzikos mokyklą dar mokosi gimnazijoje, tai Saulė Mekionytė, Odeta Pocevičiūtė, Ramunė Aukštuolytė, Aurelija Žuolytė. Kiti studijuoja universitetuose: Brigita Lukančenko, Gerorgij Urbanovič, Roberta Ališauskaitė, o dar kiti jau patys pedagogai: Ričardas Katkevičius, Žygimantas Matusevičius.
Tai mokytojų: R. Mockūnienės, A. Turčinskaitės, L. Klebausko, J. Ušinskaitės, B. Navickienės, E. Baltrėnienės, J. Voronos, Vl. Jurjevo, N. Čičinskienės buvę mokiniai. Jiems akomponavo : D. Encienė, J. Umaraitė, K. Markevič.
Koncerto idėjos autorė ir režisierė mokytoja Judita Ušinskaitė. 
Pagirių gyvenvietės žmonės, buvę koncerte, buvo susidomėję mokyklos absolventų profesine ir muzikine branda, džiaugėsi prasmingu koncertu.
 

 

 

2017 gegužės 05d. Utenos muzikos mokykloje vyko tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai-2017″. Mūsų mokyklą atstovavo II kl. pianistė Elzė Kuskytė (mokytoja Alina Striūnė). Elzė Kuskytė apdovanota DIPLOMU.

 

 

2017m. balandžio 28d. Pagirių gimnazijos 10kl. moksleiviams integruotą gyvos muzikos pamoką vedė Pagirių muzikos mokyklos kanklių dalyko mokytoja Rasa Mockūnienė. Moksleiviai buvo  supažindinti su lietuvių liaudies instrumentais, jų istorija, gamyba ir raida. Dešimtokams buvo parodytos nuotraukos kaip atrodė instrumentai bei liaudies muzikantai seniau ir kaip jie atrodo dabar, taip pat moksleiviai buvo supažindinti su giminingais kitų tautų liaudies instrumentais. Pamoką papildė Pagirių muzikos mokyklos kanklių dalyko moksleivių gyvai atliekama muzika. Jiems skudučiavo: Nija Gric, Evelina Žvirblytė, Meda Šerpytytė, o kanklėmis skambino Viktorija Pogolskytė, Ramunė Aukštuolytė, Katažyna Naglovskytė (mokytoja Rasa Mockūnienė, koncertmeisterė Alina Striūnė). 

 

 

 

Akimirkos iš V-ojo Tarptautinio Sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“  (18-23) 23-30d. 
Vilniaus krašto laikraštis. V-asis tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja“ PL 

 

 

2017m. balandžio 28d. Pagirių muzikos mokyklos salėje vyko V-ojo Tarptautinio Sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“  renginys „SAKRALINĖS MUZIKOS VAKARAS“. 
Koncertavo Vilniaus B. Jonušo, Vilniaus r. Nemenčinės  ir Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklų moksleiviai.