Paskelbta temoje Neklasifikuota | Komentarai įrašui yra išjungti

Akimirkos iš  II-ojo Tarptautinio vaikų ir jaunimo kolektyvų liaudies šokių festivalio („Tańcuj, tańcuj, okręcaj…” (liet. „Šok, šok, pasuk“)). Festivalis vyko š. m. gegužės 13 d. Rudaminos daugiafunkciniame  kultūros centre. Šiame renginyje grojo ir mūsų mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Valdas Stanaitis). 

 

 

Gegužės 13 d. Vaidotų Šv. Pauliaus atsivertimo bažnyčioje, mišiose giedojo jaunučių choras „Giriukas“. Al. Remesos mišias ir kitas giesmes išmokė mokytojos Janina Pamarnackienė ir Alina Striunė. Vaikai giedojo su dideliu įkvėpimu, nes jiems patinka giesmės ir dar giedot aukštai prie vargonų. Tą rytą vyko iškilmingos mišios, keliasdešimt vaikų ėjo pirmąją Komuniją ir jie buvo klebono pristatomi, kaip nauji bažnyčios nariai. Manau vaikams buvo didelė patirtis ir džiaugsmas. Giedoti. tai dvigubai melstis!
Mokytoja Janina Pamarnackienė 

 

 

2018 m. balandžio 23 d. Pagirių meno mokykloje vyko ansamblių muzikavimo edukacinė popietė – koncertas „Šokių muzika“. Renginį suorganizavo styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės mokytojos. Koncerte skambėjo skirtingų  tautų bei laikmečių šokiai, kuriuos atliko įvairių sudėčių ansambliai. Klausytojai ne tik mėgavosi šauniais ansambliais, bet taip pat susipažino su šokių muzikos istorija, kurią įdomiai papasakojo mokytoja Rita Auksoriūtė. Koncerto pabaigoje siurprizą padovanojo Pagirių gimnazijos šokių grupės auklėtiniai, išraiškingai atlikę Lotynų Amerikos šokį  “ Samba“.

Mokytoja Alina Striūnė

 

 

 
   Šių metų balandžio 19 d. Pagirių meno mokykloje vyko fortepijoninės muzikos festivalis „Šiuolaikiniame muzikos pasaulyje“. Festivalyje dalyvavo jaunieji pianistai iš Pagirių, Rudaminos, Grigiškių meno mokyklų ir Nemenčinės muzikos mokyklos.
   Sveikinimo žodį festivalio atidarymo metu tarė festivalio koordinatorė, Pagirių m. m. direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė. Festivalį vedė mokytojas Kšištof Markevič. Vedėjas gražiai pristatė šiuolaikinės muzikos specifiką, charakteringumą ir kartu su mokytoja Alina Striūne atliko labai įdomų šiuolaikišką kūrinį. Šis kūrinys jaunuosius festivalio dalyvius nustebino savo originalia aritmija, atonalumu, monotonija, minimalizmu.
   Festivalyje pasirodę trisdešimt penki dalyviai klausytojams pateikė įvairią šiuolaikiškos muzikos paletę. Nuskambėjo nemažai lietuvių kompozitorių kūrinių, impresionistinės, džiazinės  muzikos. Visi dalyviai grojo įkvėptai. Festivalyje vyravo jauki, šilta, intymi atmosfera, kurią dar sustiprino maža netradicinės salės erdvė. Ši erdvė pabrėžė festivalio šiuolaikiškumą.
   Visi dalyviai gavo padėkos raštus, gražius specialiai šiam renginiui sukurtus medalius, kuriuos labai nuoširdžiai ir virtuoziškai dalyviams kabino fortepijono metodinės grupės pirmininkė Eufemija Gustaitė.

   Mokytoja Birutė Tubinytė Merlo 

 

 

 

2018 m. balandžio 20 d. Vilniaus m. Balsių progimnazijoje mūsų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai: Valmantas Mosteikis (trimitas), Jonas Dovidaitis (trimitas) ir Vytautas Paluckas (althornas) puikiai pasirodė II – jame Respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje – konkurse „Skambėk, pavasarėli !“ Trimitininkų duetas  buvo apdovanotas diplomais bei originaliais renginio  dalyvių medaliais, o Vytautas Paluckas tapo laureatu!
Moksleivius festivaliui paruošė mokytojas Jevgenij Vorona.
Koncertmeisterė Alina Striūnė.
 

Mokytojas Jevgenij Vorona 

 

 

Balandžio 9 d. Pagirių meno mokyklos jaunių choras ,,Bijūnėlis“ puikiai pasirodė Lietuvos Šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos…“ dalyvių apžiūroje. Sėkmingai įveikę šį atrankos barjerą, jaunieji choristai ne tik įgijo teisę dalyvauti liepos 4 d. vyksiančiame Ansamblių vakare ,,Tėvyne mūsų“, bet ir pakviesti komisijos pirmininko, kompozitoriaus, dirigento Giedriaus Svilainio dalyvauti šiam vakarui skirtuose įrašuose.
Tad šiltą balandžio 16-sios popietę visi išskubėjo į šalia Bernardinų sodo įsikūrusį Lietuvos nacionalinį kultūros centrą. Lydimi choro vadovo Arūno Pikšrio ir koncertmeisterės Jurgitos Umaraitės, smagiai nusiteikę choristai įžengė į didžiąją centro salę, kurioje jų laukė ansamblio ,,Lietuva“ liaudies instrumentų orkestras, skudučių ansamblis bei kiti chorai. Po ilgų mikrofonų derinimų, prasidėjo įrašai. Buvo smagu stebėti kaip choristai entuziastingai dainavo, atidžiai sekė kiekvieną maestro G. Svilainio judesį. Kaskart dainų pakartojimai skambėjo vis geriau ir geriau. Tą vakarą jautėsi ypatingas mokinių susikaupimas. Po daugiau nei 2val. trūkusių įrašų, pailsę, bet patenkinti pasiektu rezultatu, jaunieji dainorėliai ir jų mokytojai išvyko namo.
Manau, jog šie įrašai – ypatinga patirtis chorui, atskleidusiam, jog geba tapti vieningu individu, siekiančiu užsibrėžto tikslo.
 

Jurgita Umaraitė 

 

 

 

Soliniam dainavimui – 20 metų 

 

 

Pleneras Pagirių meno mokyklos teritorijoje
2018 m. balandžio 16 d. mūsų mokyklos dailės skyriaus moksleiviai pirmą kartą išėjo piešti į lauką. 
Mokytojas Pavel Bota

 

 

Š. m. balandžio 14 d. Pagirių meno mokykloje vyko I-asis Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklų styginių (gitaros, kanklių, smuiko, violončelės) instrumentų ir akordeono etiudų konkursas „VIRTUOSSO“. Šiame konkurse varžėsi mokiniai iš Rudaminos ir Pagirių meno mokyklų.
Ankstyvą šeštadienio rytą vaikai susikaupę, su muzikiniu išraiškingumu, sceniniu pateikimu, dinamika, instrumento valdymo technika atliko pasirinktus etiudus bei technines pjeses.
Na, o kol komisijos nariai aptarė pasirodymus, salėje koncertavo svečiai iš Lenkijos, Varšuvos Valstybinės I-ojo laipsnio Oskaro Kolbergo mokyklos Nr. 1. Su puikia nuotaika ir energija jie sveikino visus konkurso dalyvius.
Smuiko grupėje laureate tapo Kamilia Žukovska, VII kl. (mokyt. A. Turčinskaitė, Pagirių m. m.). Diplomus gavo Monika Petravičiūtė, IV kl. (mokyt. O. Tunevič, Rudaminos m. m.) ir Lukrecija Kovalevska, V kl.  (mokyt. L. Šernienė, Rudaminos m. m.).
Gitaros grupėje laureatu tapo Karolis Čėsna, III kl., diplomą gavo Patrycja Faustyna Šatkovska, III kl. (moksleivių mokytojas S. Rubis, Rudaminos m. m.).
Kanklių grupės laureatė Eva Valentinovičiūtė, V kl., diplomai įteikti Patricijai Chveckovičiūtei, II kl. ir Nijai Gric, VI kl. (mokyt. R. Mockūnienė, Pagirių m. m.).
Neatsiliko ir akordeono grupė. Laureatas Martinas Jasinckis, IV kl. (mokyt. B. Voicinovič, Rudaminos m. m.). Diplomantai: Oliver Jacunskij, II kl. (mokyt. R. Auksoriūtė, Pagirių m. m.), Inesa Kabelytė, V kl. ir Kristupas Simanavičius,  VI kl. (mokyt. S. Rozova,  Rudaminos m. m.). 
 

Aušra Kiuraitė – Svilainienė 

 

 

2018 m. balandžio 11 d. Pagirių meno mokyklos mokiniai dalyvavo Salininkų lopšelio-darželio festivalyje „Žaidžiame Senovę“. Šiame įdomiame renginyje II kl. mokinė Evelina Žvirblytė kanklėmis pagrojo lietuvių liaudies dainą „Anoj pusėj Dunojėlio“, o skudutininkų ansamblis (Deividas Žvirblis, Evelina Žvirblytė, Patricija Chveckovičiūtė, Ieva Tolstovaitė) paskudučiavo Jono Švedo „Suktinėlį“ ir „Mažųjų skautų polkutę“.
Moksleivius paruošė mokytoja Rasa Mockūnienė 

 

 

Metodinė diena Vilniaus rajono pučiamųjų instrumentų ir muzikos mokytojams Pagirių meno mokykloje 

    2018 m. balandžio 4 d. Vilniaus r. Pagirių meno mokykloje vyko metodinė diena pučiamųjų instrumentų ir muzikos mokytojams. Renginį organizavo mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinė grupė. Pagrindiniai šios dienos sumanytojai – mokytojai metodininkai Linas Klebauskas ir Valdas Stanaitis.
     Renginio metu pranešimą apie mokymąsi groti mintinai skaitė Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos vyresnysis mokytojas Saulius Balsys. Mokytojas išsamiai papasakojo apie trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, aptarė geriausius būdus mokytis muzikinį tekstą. Žaidimo forma ir pavyzdžiais parodė, kaip galima geriau pasiekti rezultato – muzikinio teksto įsisavinimo. Vėliau S. Balsys vedė atviras pamokas – praktikumus su saksofonų klasės mokiniais. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti patarimus, pastabas praktinius pavyzdžius, kaip geriau, įtaigiau  atlikti kūrinius.
     Su variniais pučiamaisiais instrumentais atvirą pamoką tema „Grojimo trimitu pagrindai“ vedė Trakų r. Rūdiškių meno mokyklos mokytojas Augustinas Malikėnas. Buvo aptarti garso formavimo ir išgavimo būdai grojant variniais pučiamaisiais instrumentais. Aptarta zvimbimo pūstuku svarba ir metodai, kaip tai atliekama. Vėliau mokytojas dirbo su mokiniais ir vedė atviras pamokas. Visi atvykę galėjo pagroti ir išgirsti pastabas bei patarimus.
     Mokiniai įdėmiai stebėjo vieni kitų pasirodymus ir klausėsi mokytojų patarimų. Renginio metu jautėsi draugiška atmosfera.
 
Mokytojas metodininkas Valdas Stanaitis

 

 

Paskelbta temoje Neklasifikuota | Komentarai įrašui yra išjungti