DĖMESIO!

METODINĖ DIENA
VILNIAUS R. MUZIKOS MOKYTOJAMS
2017 m. kovo 28 d. 15.00 val.
Vilniaus r. Pagirių muzikos mokykla
Pranešimą skaito ir atvirą pamoką veda kanklių dalyko vyresnioji mokytoja
Rasa Mockūnienė
 

  Skaitykite toliau

Kviečiame dalyvauti V-jame sakralinės muzikos festivalyje
„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“
2017m. balandžio23-30d.

 

Dėmesio!

Maloniai kviečiame  į
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARĄ
„Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje“.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 25 d.  Vilniaus r. savivaldybės Didžiojoje salėje, Rinktinės g. 50, Vilniuje. Seminaro pradžia 10.00 val. Registracija 9.30 val.

Skaitykite toliau

 

 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
2017 kovo 23 d. Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo muzikinėje  viktorinoje „VIENIJANTI MUZIKOS KALBA“. 

 

 

2017 kovo 10d., minint  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Pagirių muzikos mokyklos auklėtiniai koncertavo Vilniaus r. Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis Aitvarėlis“. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė mokyklos-darželio auklėtoja Dalia Versekėnienė ir šios įstaigos direktorė Ana Oleškevič. Koncertui pasibaigus jaunieji muzikantai ir jų mokytojai buvo apdovanoti saldžiomis padėkomis.
Mokytoja Rasa Mockūnienė 

 

 

2017 m. kovo 9 d. Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio organizuojamame festivalyje “Žaidžiame senovę”. Renginio tikslas buvo per lietuvių liaudies žaidimus suteikti galimybę vaikams lavinti savo pažinimo gebėjimus, išmokti įvairių socialinių vaidmenų, atitinkančių Lietuvos praeitį ir dabartį, bei atrasti ir suvokti savo vietą Tėvynėje.
Festivalyje pasirodė ikimokyklinio amžiaus vaikai iš Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono darželių, tuo tarpu koncertą savo pasirodymų papuošė Pagirių muzikos mokyklos vokalinis ansamblis “Muzikos garsai” ir solistai Adomas Kristupas Venskaitis, Emilija Ranonytė bei Agnietė Vyskupaitytė (mokytoja Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteris Kšištof Markevič).

 

 

Meistriškumo pamoka
Prof. Vladimiras Prudnikovas

 

  2017 m. kovo 8-ą dieną nedidelė Pagirių muzikos mokyklos salė vos galėjo sutalpinti vokalo pedagogus, norinčius dalyvauti operos daininiko, muzikos pedagogo, profesoriaus Vladimiro Prudnikovo vedamame seminare „Vokalo formavimo pagrindai“. Džiugu buvo matyti mokytojus, atvykusius ne tik iš Vilniaus ir jam netolimų gyvenviečių, bet ir iš Elektrėnų, Eišiškių, Trakų, Panevėžio, Kauno, Ukmergės ir net Klaipėdos.
  Seminaro dalyvius nuoširdžiai pasveikino Pagirių muzikos mokyklos direktorė Aleksandra Žuk- Butkuvienė, o iškart po to nuskambėjo ir trumpas muzikinis sveikinimas – po dainą visiems susirinkusiems padainavo Pagirių muzikos mokyklos mokinės Ugnė Blaškytė, Estela Marcinkevičiūtė ir Kornelija Kuckailytė (mokytojos Judita Angelė Ušinskaitė ir Nijolė Čičinskienė, koncertmeisteriai Diana Encienė ir Kšištof Markevič).
  Profesorius Vl. Prudnikovas noriai dalinosi savo įžvalgomis apie vokalo ugdymą, ilgamete pedagogo patirtimi.  Praktiniai užsiėmimai vyko su viena  profesoriaus I-o kurso studenčių, Pagirių muzikos mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“, muzikos mokyklos „Lyra“, Vilniaus Karoliniškių bei B. Jonušo muzikos mokyklų mokiniais. Belieka dar sykį pasidžiaugti, kad maestro savo itin užimtoje darbotvarkėje atrado laiko atvykti į Pagirius; o kad tai buvo labai reikalinga ir laukiama meistriškumo pamoka, rodo toks gausus dalyvių būrys.
  Seminaro organizatoriai – Pagirių muzikos mokykla, dainavimo klasės mokytoja metodininkė Judita Angelė Ušinskaitė ir dainavimo klasės vyr. koncertmeisterė Diana Encienė 
Mokytoja Diana Encienė   

 

 

2017m. kovo 04d. Pagirių muzikos mokyklos ansamblis dalyvavo XI-ajame Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalyje – konkurse „KLASIKA IR DŽIAZAS“. Renginys vyko Karoliniškių muzikos mokykloje. Konkurse dalyvavo: Joelis Paulius Žilinskas, Emilija Ranonytė, Auksė Versekėnaitė, Oskaras Marcinkevič, Ervinas Juškelis, Matas Uleckas, Jakub Šimanski, Emilija Simona Leganovič, Medeinė Iljeitaitė. Mokinius paruošė mokytojai: Alvytė Turčinskaitė, Ričardas Katkevičius, Alina Striūnė.
SVEIKINAME Pagirių muzikos mokyklos ansamblį, laimėjusį III VIETĄ. 

 

 

2017m. kovo 03d. Pagirių muzikos mokykloje vyko II-asis mokyklinis smuiko, kanklių ir akordeono dalykų moksleivių etiudų konkursas „ETIUDŲ MŪŠIS“. Etiudų kovas stebėjo pilna salė žiūrovų, kurie ne tik klausėsi, bet ir vertino pasirodymus. Vieni kitus vertino ir patys dalyviai. Etiudų mūšiui pasibaigus, kol komisija skaičiavo balus, susirinkusiems koncertavo akordeonininkas Andrius Šimkus. Salėje skambėjo Prancūzų kompozitorių kūriniai,  o spalvingi akordeono muzikos garsai virpino žiūrovų širdis. Po rezultatų paskelbimo sveikinimo akordą sugrojo Pagirių muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis (mokytojai: Alvytė Turčinskaitė, Alina Striūnė ir Ričardas Katkevičius). Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Konkurso „ETIUDŲ MŪŠIS“ nugalėtojai: 
akordeono dalyko mokleiviai –  Oliver Jacunski I kl. (I vieta), Nikita Purikov IV kl.(II vieta), Emilija Vieslava Jutkevič III kl. ir Julija Balabanskaitė IV kl. (III vieta);
smuiko dalyko moksleiviai –  Oskaras Marcinkevič IV kl. (I vieta), Violeta Makevič AMU (II vieta), Emilija Ranonytė III kl. ir Auksė Versekėnaitė IV kl. (III vieta);
kanklių dalyko moksleivės – Patricija Chveckovičiūtė I kl. (II vieta), Sima Kuskytė II kl. (III vieta).
Mokinius konkursui ruošė mokytojos: Rita Auksoriutė, Danutė Lazauskienė, Alvytė Turčinskaitė, Rasa Mockūnienė. 

Mokytoja Rasa Mockūnienė

 

 

 

2017 vasario 05d. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje vyko I-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų festivalis „LINKSMASIS PRATIMĖLIS“, skirtas B. Jonušo muzikos m-klos 50-čiui. Šiame festivalyje dalyviai nuotaikingai ir nestokodami išradingumo solfedžiavo pasirinktus pratimus: pritardami įvairiais muzikos instrumentais,  diriguodami ar pritaikydami judesius, originaliai apsirengę. Įdomiai, dainingai  bei charakteringai solfedžiavo ir mūsų mokyklos moksleiviai: Joelis Paulius Žilinskas III kl., Emilija Ranonytė III kl., Saulė Bučelytė III kl., Urtė Klebauskaitė IV kl. ir Beata Bartusevičiūtė IV kl. (mokytoja Janina Pamarnackienė). Visi dalyviai ir jų mokytojos buvo apdovanoti atsiminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais, o Saulė Bučelytė, Urtė Klebauskaitė ir Beata Bartusevičiūtė žiūri komisijos buvo įvertintos už originaliausią kūrinio charakterio atlikimą.

Mokytoja Rasa Mockūnienė