Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių):

Pareigybė
Darbuotojų skaičius
Praėjusių metų
(EUR)
Einamųjų metų praėjusio ketvirčio (EUR)
Direktorius / direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2
1310,40
1310,40
Mokytojas ekspertas
1
1548,10
1574,90
Mokytojas metodininkas
7
1359,20
1403,30
Vyresnysis mokytojas
10
1268,70
1286,10
Mokytojas
4
1197,30
1228,40
Koncertmeisteris metodininkas
1
951,50
968,00
Vyr. koncertmeisteris
3
840,80
855,40
Koncertmeisteris
1
767,00
769,10
Techninis personalas
5
619,60
711,50

 * Skaičiuojama už etatą (pedagoginiams darbuotojams 36 val.).