Atestacinė komisija

ATESTACINĖ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė
Sekretorė – vyresnioji mokytoja Birutė Navickienė
Komisijos nariai :
švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vijola Ragucka;
mokytojas metodininkas Linas Klebauskas;
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė.