Atestacinė komisija

ATESTACINĖ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė
Sekretorė – vyresnioji mokytoja Birutė Navickienė
Komisijos nariai :
švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijola Ragucka
mokytojas metodininkas Linas Klebauskas
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė