Atestacinė komisija

ATESTACINĖ KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė
Sekretorė – vyresnioji mokytoja Birutė Navickienė
Komisijos nariai :
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijola Ragucka
mokytojas metodininkas Linas Klebauskas
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė