Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas mokytojas metodininkas Linas Klebauskas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas 
Sekretorė – vyresnioji mokytoja Alvytė Turčinskaitė, styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė
Nariai:
mokytoja metodininkė Nijolė Čičinskienė, dainavimo ir choro metodinės grupės pirmininkė
vyresnioji mokytoja Eufemija Gustaitė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė
mokytojas Pavel Bota, dailės ir ankstyvojo meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkas