Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas mokytojas metodininkas Linas Klebauskas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas 
Sekretorė – vyresnioji mokytoja, Alvytė Turčinskaitė styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė
Nariai:
mokytoja metodininkė Nijolė Čičinskienė, dainavimo ir choro metodinės grupės pirmininkė;
vyresnioji mokytoja Eufemija Gustaitė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė;
mokytojas Pavel Bota, dailės ir ankstyvojo meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkas.