Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkė –  mokytoja metodininkė Rasa Mockūnienė
Sekretorė – vyresnioji koncertmeisterė Diana Encienė
Nariai :
mokytoja metodininkė Nijolė Čičinskienė
tėvai: Rasa Norkevičienė
Juozas Žilinskas
Vytautas Vyskupaitis
mokiniai: Agnietė Vyskupaitytė
Medeinė Iljeitaitė
Urtė Klebauskaitė