Tėvų komitetas

TĖVŲ KOMITETAS:

Pirmininkas – Miroslavas Bacevičius

Sekretorė – Olga Jacunska

Nariai: Vygandas Bučelis, Monika Akstinienė, Vitalij Jacunski, Linas Klebauskas, Evelina Skrobat, Juozas Šibirkštis, Renata Potašonok, Rūta Pieviškienė, Donatas Marmis, Janina Urbanovič Bukina, Veslava Iljeitienė.

     Mokyklos tėvų komitetas – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kurios paskirtis – aktyvinti ir koordinuoti tėvų veiklą, sprendžiant ugdymo proceso ir iškylančius ūkinius klausimus.