Neformalus ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Mokyklos tipas – meno mokykla.

Mokyklos paskirtis – neformalusis vaikų švietimas; formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Mokymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų.

Mokymosi formos – pavienis ir grupinis mokymasis.

Mokykloje vykdomos pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, ankstyvojo muzikinio ugdymo (6-9 metų vaikams), kryptingo (išplėstinio) muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų (12-21 metų vaikų ir suaugusiųjų) programos.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

 

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

 

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d8370f01f6d11ebb0038a8cd8ff585f

 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D88A6342B2CC

 

Daugiau informacijos apie meninį formalųjį švietimą papildantį ugdymą:

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis/rekomendacijos-del-meninio-formaluji-svietima-papildancio-ugdymo-programu-rengimo-ir-igyvendinimo