Neformalus ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Mokyklos tipas – meno mokykla.

Mokyklos paskirtis – neformalusis vaikų švietimas; formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Mokymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų.

Mokymosi formos – pavienis ir grupinis mokymasis.

Mokykloje vykdomos pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, ankstyvojo muzikinio ugdymo (6-9 metų vaikams), kryptingo (išplėstinio) muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų (12-21 metų vaikų ir suaugusiųjų) programos.